Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: آموزش کودکان استثنایی
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png CBRتوانبخشی مبتنی بر جامعه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
1.33 MB
0

pdf.png استانداردهای مناسب سازی در بناها و محیط های شهری (ویژه افراد دارای معلولیت)

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
8.39 MB
0

pdf.png بازی درمانی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
6.78 MB
0

pdf.png تسهیل رشد در کودکان فلج مغزی (کتابچه راهنما برای کارکنان توانبخشی)

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
3.4 MB
0

pdf.png تسهیل رشد در کودکان مبتلا به اسپینا بیفیدا و هیدروسفالی (کتابچه راهنما برای کارکنان سطح میانی توانبخشی)

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
3.23 MB
0

pdf.png دسترسی الکترونیک برای افراد کم توان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
539.71 KB
0

pdf.png راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (ویژه مربیان) جلد اول

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
771.66 KB
0

pdf.png راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (ویژه مربیان) جلد پنجم

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
436.96 KB
0

pdf.png راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (ویژه مربیان) جلد دوم

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
1.06 MB
0

pdf.png راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (ویژه مربیان) جلد سوم

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-03-02
715.26 KB
0