Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: زندگی نامه روانشناسان
تعداد زیر مجموعه ها: 7
فهرست فایل های این مجموعه
folder_doc.png روانشناسان روانکاو تعداد زیر مجموعه ها: 11 تعداد فایل ها: 11

روان‌کاوی نظریه‌ای درباره عملکرد ذهن، اختلال‌های روانی و نام شیوه‌ای رواندرمانی است که بر این فرض اساسی استوار است که بیشتر فعالیت‌های ذهنی و پردازش آنها در ناخودآگاه رخ می‌دهد. تعریف داده شده از کتاب خلاصه روانپزشکی تعریف درستی از روانکاوی نیست، روانکاوی اصلا یک روش درمانی نیست. در واقع روانکاوی یک روش ورای درمانی است و به همین دلیل قطعی ترین نوع درمان است. باید تأکید کنیم که روانکاوی یکی از انواع روان درمانی نیست و اساساً با تمام آنها متفاوت است. درست است که در بسیاری از کتاب‌های معتبر دانشگاهی روانکاوی یکی از انواع روان درمانی قلمداد شده است ولی توجه داشته باشید که این کتاب‌ها را روانکاوان ننوشته‌اند بلکه روانشناسان یا روانپزشکان به رشته تحریر درآورده‌اند و برداشت خودشان را از روانکاوی ارائه داده‌اند. در این مجموعه با زندگی نامه تنی چند از معروفترین و مشهورترین این روانکاوان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان رفتار گرا تعداد زیر مجموعه ها: 3 تعداد فایل ها: 3

رفتارگرایی، مکتبی در روان‌شناسی است که اعتقاد دارد برایِ شناختِ یک موجودِ زنده، نیازی به بررسی حالت‌هایِ درونیِ او (مثلِ فکر کردن) نیست و تنها بررسیِ محرک‌های خارجی و رفتارهایِ بیرونیِ آن موجود (همانندِ گریه کردن) کافی است. این مکتب، در نیمه‌یِ ابتداییِ قرنِ ۲۰م، یکی از تاثیرگذارترین قطب‌هایِ روان‌شناسیِ جهان بود و علاوه بر آن، بر فلسفهٔ ذهن، زبان‌شناسی و فلسفهٔ علمِ آن دوران نیز تاثیری بسیار عمیق و ژرف گذاشته بود. رفتارگرایی، گرایشی در فلسفه‌است که تمایل دارد همیشه، به جایِ آن‌که فکرها و حالت‌هایِ ذهنیِ ما را بررسی کند، آن رفتارهایی را بررسی کند که به دنبالِ فکرهایِ ما می‌آیند. از دیدگاهِ این گرایش، نمی‌توان بینِ دو فکرِ مختلف، تفاوتی قائل شد، مگر آن‌که در رفتاری که به دنبالِ آن فکرها می‌آید، تفاوتی وجود داشته باشد. در این مجموعه با زندگی نامه تنی چند از معروفترین و مشهورترین این روانشناسان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان کارکرد گرا تعداد زیر مجموعه ها: 2 تعداد فایل ها: 2

کارکرد گرایی (به انگلیسی: Functionalism) یکی از نظریات عمده در علوم اجتماعی است که به ویژه از اواخر دهه ۱۹۳۰ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ در علم سیطرهٔ بلامنازعی داشت. محوری‌ترین مفهوم در نظریهٔ کارکردگرایی واژهٔ کارکرد می‌باشد که به معنای نتیجه و اثری است که انطباق یا سازگاری یک ساختار معین یا اجزای آن را با شرایط لازم محیط فراهم می‌نماید. بنابراین، معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یا پیامدی است که یک پدیده در ‌ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی دارد. به بیان دیگر کارکردگرایی هر پدیده یا نهاد اجتماعی را از نظر روابط آن با تمامی هیأت جامعه (که آن پدیده یا نهاد جزئی از آن است) مورد شناخت قرار می‌دهد. در این مجموعه با زندگی نامه تنی چند از این روانشناسان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان انسان گرا تعداد زیر مجموعه ها: 2 تعداد فایل ها: 2

انسان گرایی به یک مکتب فکری اطلاق می شود که پیراوان آن معتقدند موجود انسانی با سایر گونه های حیات متفاوت است. روابط بین فردی و تحقق خود یکی از موضوعات مهم در انسان گرایی است. فرض های انسان گرایی در تضاد با عقاید نظریه پردازان شرطی سازی عاملی است که  بر این باورند که همه رفتار های انسان ها نتیجه پیامد های رفتار است و نیز در تضاد با روان شناسان شناختی است که جست و جوگری یا ساخت معانی را عامل اصلی یادگیری انسان می دانند. حیطه های مورد علاقه انسان گرایان شامل مطالعه خود، انگیزش، زمینه، هدف و روابط میان فردی می شود. در این مجموعه با تنی چند از این روانشناسان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان گشتالت تعداد زیر مجموعه ها: 7 تعداد فایل ها: 7

گشتالت در آلمانی به معنای «انگاره» (configuration) یا شکل (form) است. روانشناسان گشتالت معتقد بودند که گرچه تجربه‌های روانشناختی از عناصر حسی ناشی می‌شوند، اما باخود این عناصر تفاوت دارند. روانشناسان گشتالت معتقد بودند که یک ارگانیزم چیزی به تجربه می‌افزاید که در داده‌های حسی وجود ندارد و آنها آن چیز را سازمان (organization) نامیدند و همانطورکه بیان شد گشتالت در آلمانی به معنی سازمان است. طبق نظریه گشتالت ما دنیا را در کل‌های معنی‌دار تجربه می‌کنیم و محرک‌های جداگانه را نمی‌بینیم و کلاً هرآنچه می‌بینیم محرک‌های ترکیب یافته در سازمان‌ها (گشتالت‌ها)یی است که برای ما معنی دارند. طبق این نظریه کل چیزی فراتر از مجموع اجزای آن است. برای مثال ما با گوش فرادادن به نت‌های مجزای یک ارکستر سمفونی قادر به درک تجربه گوش دادن به خود آن نیستیم و در حقیقت موسیقی حاصل از ارکستر چیزی فراتر از مجموع نت‌های مختلفی است که توسط نوازندگان مختلف اجرا می‌شود. در این مجموعه با تنی چند از این روانشناسان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان ساختارگرا تعداد زیر مجموعه ها: 2 تعداد فایل ها: 2

ساختارگرایی نخستین مکتب فکری در روان‌شناسی بود و بر شکستن فرایندهای ذهنی به پایه‌ای‌ترین مولفه‌ها، تمرکز داشت. پژوهشگران سعی می‌کردند با استفاده از روشی به نام درون‌نگری، به درک عناصر اساسی هشیاری(خودآگاهی) بپردازند. ویلهلم ووندت، بنیانگذار نخستین آزمایشگاه روان‌شناسی، مبلّغ اصلی ساختارگرایی بود و غالباً از او به عنوان پدرساختارگرایی نام برده می‌شود. با وجودی که کارهای ووندت به تثبیت روان‌شناسی به عنوان یک علم جداگانه کمک کرد و روش‌هایی را برای روان‌شناسی تجربی در اختیار گذاشت امّا مکتب فکری ساختارگرایی، پس از مرگ ادوارد تیچنر، شاگرد ووندت، دوام چندانی نیافت. در این مجموعه با تنی چند ااز این روانشناسان آشنا خواهید شد.

folder_doc.png روانشناسان ایرانی تعداد فایل ها: 7

در برخی از برنامه های درسی دوره كارشناسي روانشناسی، درسي وجود دارد به نام تاريخچه و مكاتب. دانشجو موظف است در اين درس، مكاتب عمدة روانشناسي را ياد بگيرد، با نام‌هاي متعددي آشنا شود و به وقايع تاثيرگذار در تاريخ روانشناسي پي ببرد. اما قبل از هر چیز سوالی مطرح است که مدرسان يا اساتيد درس تاريخچه و مكاتب چقدر خودشان را موظف مي‌دانند كه به تاريخ روانشناسی در ايران اشاره كنند؟ چند درصد از دانشجويان يا دانش‌آموختگان روانشناسی با تلاش‌ها و خدمات ارزشمند افراد تاثير گذار اين حوزه آشنا هستند؟ به نظر شما چند درصد از دانشجويان روانشناسی با نام افرادي مثل دكتر علي اكبر سياسي، دكتر محمد باقر هوشيار، دكتر مهدي جلالي، دكتر محمود صناعي، دكتر سيمين رجالي، دكتر تقي اراني، دكتر مصطفي نجاحي، دكتر ولي‌الله اخوت، ايرج ايمن، فخر­السادات امين، خسرو مهندسي، دكتر ايرج پورباقر و بسياري ديگر آشنا هستند؟ شما در این بخش با رمز و رازهای موفقیت و زندگی نامه برخی از این روانشناسان ایرانی آشنا خواهید شد.