Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: ماهیت هیجان
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
471.84 KB
0

pdf.png اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
505.49 KB
0

pdf.png ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوء مصرف کنندگان مواد

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
657.69 KB
0

pdf.png بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
461.49 KB
0

pdf.png بررسی اثر مداخله ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
730.94 KB
0

pdf.png بررسی آزمایشی اثر خلق بر عملکرد

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
372.16 KB
0

pdf.png بررسی پیامدهای هیجانی سبکهای دلبستگی در دانشجویان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
403.95 KB
0

pdf.png بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
387.08 KB
0

pdf.png تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
348.39 KB
0

pdf.png تاثیر آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی در رشد این مهارت ها

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-16
398.65 KB
0