Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: فرا شناخت
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزونکنشی و افزایش توجه کودکان دبستانی مبتلا به فزونکنشی و اختلال نارسایی توجه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
479.36 KB
0

pdf.png اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
409.55 KB
3

pdf.png اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی; ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
505.93 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
522.01 KB
3

pdf.png اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
356.67 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
477.61 KB
3

pdf.png اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
330.65 KB
0

pdf.png اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علایم افسردگی; مطالعه تک آزمونی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
920.03 KB
0

pdf.png اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه ی گروهی بر علایم افسردگی و نشخوار فکری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
718.78 KB
0

pdf.png اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
360.91 KB
0