Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: کودکان نابینا و ناشنوا
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر بخشی روش ابزرا وجود بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش آموزان نابینای عادی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
511.99 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش حل مساله گروهی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
497.27 KB
0

pdf.png اثربخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری دانشجویان نابینا و کم بینا

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
427.75 KB
0

pdf.png اثربخشی دوره آموزش حین خدمت بر نگرش آموزگاران مدارس عادی نسبت به آموزش فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
437.72 KB
0

pdf.png اختلال پردازش شنوایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
571.48 KB
0

pdf.png اختلال پردازش شنیداری مرکزی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
592.47 KB
0

pdf.png اختلال شنیداری همراه با ایدز

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
349.46 KB
0

pdf.png ارتباط دریافتی و بیانی کودکان ناشنوا - نابینا

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
508.1 KB
0

pdf.png ارتباط مداخله های زودهنگام با موفقیت تحصیلی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
590.75 KB
0

pdf.png آزمون هوش برای کودکان دچار نقص بینایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
284.01 KB
0