Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: مفهوم هوش
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png 30 درصد رشد هوشی بین 4 تا 8 سالگی رخ می دهد

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
663.13 KB
0

pdf.png The Applicability of MI Theory in English Classrooms

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
465.68 KB
0

pdf.png ارتباط بین تولید و هوش

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
229.79 KB
0

pdf.png افزایش توانمندیهای هوشی نوزادان و اطفال در طی 25 سال گذشته

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
122.3 KB
0

pdf.png برداشت کودکان و نجوانان از مفهوم هوش تحول نظریه ضمنی هوش

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
1.78 MB
0

pdf.png بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
407.45 KB
0

pdf.png بررسی باورهای والدین در مورد فرزند پروری و مفهوم آنان از هوش کودکان با توجه به وضعیت تحصیلی والدین

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
543.89 KB
0

pdf.png بررسی رابطة هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشتة تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
855.8 KB
0

pdf.png بررسی رابطه افت تحصیلی با میزان هوش و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش‌آموزان دختر در مقطع سوم راهنمایی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
139.88 KB
0

pdf.png ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعدادهای درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-15
1.4 MB
0