Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: وحشت و اضطراب اجتماعی
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
1.33 MB
0

pdf.png اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه4 آموزش و پرورش شهر اهواز

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
483.27 KB
0

pdf.png اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
391.05 KB
0

pdf.png اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی مطالعه موردی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
369.05 KB
0

pdf.png اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
272.1 KB
0

pdf.png ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در نوجوانان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
371.59 KB
0

pdf.png اضطراب معلم

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
453.49 KB
0

pdf.png الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
596.52 KB
0

pdf.png الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پایه مؤلفه های شناختی - رفتاری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
804.66 KB
0

pdf.png بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-10
355.08 KB
0