Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: انواع ترس
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزّت نفس دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
556.25 KB
0

pdf.png اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
300.19 KB
0

pdf.png اثربخشی روش های شناختی - رفتاری، فلوکستین و ترکیب آنها در فوبیای جنسی زنان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
189.48 KB
0

pdf.png احساسات کودکان را درک کنید (ترس از مدرسه - مشکلات و دشواریهای بچه ها در مدرسه ناشی از روابط آنها با

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
210.08 KB
0

pdf.png اختلال اضطراب جدایی و ترس از مدرسه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
281.47 KB
0

pdf.png اختلال هراس از مدرسه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
1.53 MB
0

pdf.png ارائه مدلی برای اضطراب رایانه ، بر اساس باورهای معرفت شناختی و اهداف پیشرفت

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
350.85 KB
0

pdf.png اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
453.14 KB
0

pdf.png اضطراب نوعی روان رنجوری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
170.49 KB
0

pdf.png اضطراب، هیجانی طبیعی و حتی ضروری است

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-09
151.08 KB
0