Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: رویکرد شناختی
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل بر بهبود عملکرد تحصیلی و حرمت خود دانشجویان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
498.24 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
656.41 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادی بر خوداثرمندی اجتماعی و تاب آوری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
563.38 KB
0

pdf.png ارتباط مؤلفه های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
515.6 KB
0

pdf.png استفاده از تصاویر ذهنی به عنوان یکی از تکنیکهای درمانی عقلانی - عاطفی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
197.23 KB
7

pdf.png آشنایی با درمان شناختی تعلیم خودآموزی کلامی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
258.7 KB
0

pdf.png بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
604.71 KB
0

pdf.png بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
559.25 KB
0

pdf.png بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی; اثر بافت تعلل ورزی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
664.14 KB
0

pdf.png پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی در جمعیت دانشجویی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-01
498.71 KB
0