Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: انگیزش در تعلیم و تربیت
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر آزمون مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
352.16 KB
0

pdf.png اثر برنامه آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد دانش آموزان سال چهارم دبستان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
229.09 KB
0

pdf.png اثر مختصات فردی و خانوادگی بر هوش و پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش آموزان دوره ابتدائی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
510.49 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود برتحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
1.44 MB
0

pdf.png اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی - کلامی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
408.06 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی - کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
820.2 KB
0

pdf.png اثربخشی تشویق، تنبیه و انگیزش

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
456.43 KB
0

pdf.png اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
296.32 KB
0

pdf.png ادراک دانش آموز از حمایت معلم از خود مختاری و خودکارآمدی انگلیسی نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
492.15 KB
0

pdf.png ارائه مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-07
552.95 KB
0