Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
بررسی اجمالی بررسی اجمالی جستجو جستجو برگشت برگشت
مجموعه: روانشناسی صنعتی و سازمانی
 
info کاربر گرامی شما عضو نیستید!!! شما می توانید برای فعال کردن و نمایش لینک دانلود جهت برخورداری سریع و بدون محدودیت از تمام محتویات وب سایت، از طریق منوی بالای سایت (گزینه عضویت در پرتال) ثبت نام کنید
pdf.png اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار - خانواده مبتنی بر رویکرد بوم شناختی بر افزایش خودکارآمدی معلمان زن

 ساخته

تعداد دفعات دانلود

1394-02-14

0

pdf.png اثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب آوری کارکنان دانشگاه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
467.53 KB
0

pdf.png اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
330.64 KB
0

pdf.png اثربخشی زوج درمانی تلفیقی رفتاری گروهی بر افزایش رضایت شغلی مردان شاغل در شرکت ملی نفت تهران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
333.71 KB
0

pdf.png اثربخشی کارگاه های خودکارآمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
347.52 KB
0

pdf.png اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی (CIP)، بر کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
450.37 KB
0

pdf.png اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
475.97 KB
0

pdf.png آرامسازی مدیران

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
335.77 KB
0

pdf.png ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت های استادان، برنامه ی درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
1012.1 KB
0

pdf.png ارتباط انسانی در عصر دیجیتال

 ساخته
حجم
تعداد دفعات دانلود

1394-02-14
258.06 KB
0